THÔNG BÁO
Hệ thống Nhà & Bếp đang vào đợt nâng cấp lớn và quan trọng. (Các cửa hàng vẫn phục vụ bạn bình thường).
Dự kiến trong vòng 48 giờ tới chúng tôi sẽ gặp lại bạn để phục vụ bạn tốt hơn.

Trân trọng.
Ban Điều Hành